Bert

Bert

Counselor - Ervaringsdeskundige

Mijn naam is Bert, zelf een verslaafde in herstel, en ik ben aan de slag bij
Action on Addiction als counselor. Mijn eigen parcours is best lang met tal van opnames in verschillende instellingen en een lijst van professionele en justitiële problemen.
Enkele jaren geleden heb ik de weg naar een clean leven gevonden, iets waar
ik op dat moment eigenlijk niet meer zelf in geloofde.

Door het volgen van opleidingen en cursussen leer ik steeds beter hoe ik op
een motiverende en ondersteunende manier mensen stappen vooruit kan laten
zetten in hun proces. Hierdoor deel ik met veel enthousiasme en plezier mijn ervaring van hoe ik
uit de put ben gekropen met de mensen die bij ons om hulp komen vragen.
De visie van Action on Addiction leunt voor mij dicht aan bij de aanpak die
voor mij gewerkt heeft, daarom ben ik blij om deel te mogen uitmaken van dit
team.