Sam

Sam

Socioloog – Counselor – Ervaringsdeskundige

Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat verslaving en het misbruiken van producten altijd leidt tot wanhoop, vereenzaming, familiale drama’s en levensbedreigende situaties. Het is enorm moeilijk om uit die destructieve cirkel te komen. Alleen lukte het me ook niet! Bijna zes jaar geleden heb ik dan toch de stap durven nemen om geholpen te worden. Vanaf dan werd het stilaan duidelijk dat ik niet alleen een opname nodig had, maar mijn hele manier van leven moest opgeven. Zonder gespecialiseerde hulp zouden de veranderingen waar ik voor koos veel moeilijker geweest zijn.

Na een tijdje in herstel ben ik opnieuw gaan studeren. Weer enkele jaren later werk ik nu zelf met andere herstellende verslaafden. Ik begeleid hen vooral doorheen de moeilijke fase na de opname. Deze nazorg is voor mezelf van cruciaal belang geweest. In de groepen die ik leid, komen verschillende thema’s aan bod die volledig in het teken staan van herstel en de positieve veranderingen die daarvoor nodig zijn. Ik probeer er dan ook alles aan te doen om herstellende verslaafden te steunen in dit proces en te helpen in de richting van een drugvrij, kwaliteitsvol en gelukkig leven.