Behandeling

Action on Addiction in Brasschaat is een zorgcentrum dat alles in het werk stelt om een effectieve behandeling te kunnen garanderen aan mensen met een verslaving en/of allerhande psychische problematieken. Al onze therapieën worden geleid door professionals met jarenlange ervaring in de verslavingszorg.

Groepstherapie

In de groepstherapie komt er telkens een ander onderwerp aan bod in verband met verslaving en het herstel daarvan. Er zal vooral gefocust worden op onderwerpen die cruciaal zijn voor herstel.

Er zal uitgebreid worden ingegaan op de persoonlijke uitdagingen van de deelnemers. Deze groepen zijn tevens de ideale plek om lotgenoten beter te leren kennen, hun verhaal te horen en elkaar te steunen tijdens het herstelproces.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat leren in groep sneller en beter gaat dan individueel.

Individuele therapie

Bij een individuele therapie werken wij volgens het Minnesota 12-stappen model. Dit betekent dat we op een cognitieve en gedragsmatige manier te werk gaan om het denken en gedrag eigen aan een verslaving om te zetten in gezond denken en gedrag, waardoor de kans kleiner is dat je gaat hervallen. Een verslaving heeft namelijk een ernstige impact op psychisch, fysisch en spiritueel gebied. Behandeling op al deze niveaus geeft daarom de beste resultaten.

Creatieve therapie

Tijdens de creatieve therapiesessies zal er naast het praten over bepaalde thema’s of situaties, ook werkvormen aangeboden worden waardoor je aan den lijve kan ondervinden wat het thema bij jou teweegbrengt. Creatieve therapie helpt je gedrag, gevoelens en gedachten te verkennen. Op deze manier krijg je meer inzicht in de dieperliggende problematiek. 

Via creatieve therapie gaan we aan de slag om jouw onbewuste patronen bewust te maken. Met behulp van allerlei creatieve werkvormen komen we vlug tot jouw gevoel, en ervaar je zelf waar je blokkades zitten. In creatieve therapie wordt er onder andere gebruik gemaakt van playmobil, een bokszak, rollenspel, beeldend materiaal en muziek.

Creatieve therapie helpt je onder andere bij:

  • Je verhaal te vertellen
  • In contact te komen met je emoties
  • Het uiten van emoties
  • Onbewuste patronen zichtbaar maken
  • Oude destructieve patronen te doorbreken
  • Experimenteren met nieuw gedrag
  • Een beeld te geven aan jouw gedachten, gevoelens en gedragingen
  • In contact te komen met jouw innerlijk kind
  • Jezelf beter te leren kennen
 

Binnen de 48 uur na het eerste contact kan er een intakegesprek plaatsvinden.
Tijdens het intakegesprek en onze eerste kennismaking wordt de nodige informatie verzameld over je levensverhaal en de zaken waar je momenteel problemen mee hebt. Wij willen graag benadrukken dat alles vertrouwelijk verloopt. Tijdens deze sessie krijgt de cliënt de kans zijn verhaal te doen, wordt er uitleg gegeven over onze werking en een persoonlijk behandeladvies geformuleerd. 

Meer lezen

Wij behandelen verslaving volgens het effectief werkende 12 Stappen Minnesota Model. Tevens hebben we deze aanpak verbreed met onze eigen methodieken en activiteiten zodat u bij ons maximaal resultaat kunt behalen.

Meer lezen

 
 
 
 

Soms is een klinische opname in één van onze (partner)klinieken de enige optie. Hier kunt u voor een langere periode in een rustgevende omgeving intensief aan uw verslaving werken. Naast ons sober living house in België is er ook de optie om naar onze partnerkliniek in Zuid-Afrika te gaan. Eens terug uit Zuid-Afrika wordt een op maat gemaakt nazorgtraject opgesteld. Daarnaast is het mogelijk om bij terugkeer te verblijven in ons sober living house.

Meer lezen over België | Meer lezen over Zuid-Afrika

 
 

Onder ambulante zorg verstaan we de zorg die niet in een instelling verleend wordt waarbij de cliënt zich voor behandeling verplaatst naar de zorgverstrekker, zonder opname met overnachting, of waarbij de zorgverstrekker de cliënt gaat bezoeken in zijn eigen thuisomgeving.
Mensen die van deze zorg gebruik maken worden niet opgenomen, ze wonen veelal zelfstandig, maar hebben wel een bepaalde manier van zorg nodig. 

Meer lezen

 
 
 
 

Nazorg is een essentieel onderdeel van een behandeling voor verslaving. Het is cruciaal om alles wat aangeleerd wordt in de behandeling te leren toepassen in de eigen omgeving.

Meer lezen

 
 

Verslaving is erfelijk. Action-on-Addiction besteedt veel aandacht aan ieders verhaal en het herstel tijdens de behandeling van de cliënt. Families, partners en dierbaren van de verslaafde zijn steeds welkom bij ons. Ook al is uw dierbare/familielid (nog) niet bereid tot een professionele behandeling, jullie kunnen ons steeds contacteren voor een vertrouwelijk en informatief gesprek.

Meer lezen