12 stappen minnesota model

De therapie van Action On Addiction is gekaderd binnen het 12 Stappen Minnesota Model.

Het 12 stappen programma is ontstaan in 1935 in Amerika bij de Alcoholics Anonymous (AA). Wereldwijd zijn er AA meetings waar mensen die willen stoppen met alcohol samen komen en elkaar steunen in hun nuchterheid. Het 12 stappen programma biedt al 80 jaar een helder en duidelijk kader tot volledige abstinentie en een gelukkig, nuchter leven. 

Vanuit de AA zijn andere zelfhulpgroepen ontstaan, gebaseerd op hetzelfde model, naargelang het middel/product van verslaving; zo is er de NA (Narcotics Anonymous; drugs), de GA (Gamblers Anonymous; gokverslaving), de Al- Anon (voor dierbaren en co-dependents), etc. Binnen het behandelprogramma is het van groot belang dat cliënten naast de therapie ook meerdere meetings (AA, NA,…) bezoeken per week. Het Minnesota Model is later ontwikkeld in Amerika in de jaren ’60. De cognitieve gedragstherapie (CBT) is hierin de basis voor de behandeling van verslaafden en hun families binnen het 12 Stappen Model. 

Het doel is het ‘verstoorde’ denken en gedrag, dat ontwikkeld werd doorheen de verslaving, therapeutisch om te buigen naar ‘gezonde’ denk- en gedragspatronen. De eerste stap is nuchter worden (middelenvrij), maar om langdurig en succesvol clean en sober te blijven dienen onderliggende denk- en gedragspatronen te worden veranderd, als mede trauma’s en familiesystemen behandeld te worden.

In recentelijk onderzoek is bewezen dat volgende drie zaken van groot belang zijn bij het al dan niet slagen van de behandeling: intrinsieke motivatie van de verslaafde, het betrekken van het systeem bij de behandeling én het al dan niet volgen van zelfhulpgroepen!