Ambulante behandeling

Onder ambulante zorg verstaan we de zorg die niet in een instelling verleend wordt waarbij de cliënt zich voor behandeling verplaatst naar de zorgverstrekker, zonder opname met overnachting, of waarbij de zorgverstrekker de cliënt gaat bezoeken in zijn eigen thuisomgeving.
Mensen die van deze zorg gebruik maken worden niet opgenomen, ze wonen veelal zelfstandig, maar hebben wel een bepaalde manier van zorg nodig. 

Bij ons staan er verscheidene groepstherapieën op het programma. Meerdere dagen per week is er een cognitieve groepstherapie voor verslaafden. Hier ligt de focus op verslaving en bijbehorende gedachten en gedrag. Daarnaast zijn er ook familiemeetings voor dierbaren van verslaafden.
Ook bieden we mindfulness-training aan om de balans tussen lichaam en geest te herstellen. Wil je liever individuele therapie? Ook dat kan!

Doelen van onze ambulante behandelingen

  • Inzicht krijgen in de manier hoe je de verslaving ziet
  • Werken aan onderliggende en samenhangende problematiek
  • Aanleren van alternatieve manieren om met je problemen en emoties om te gaan
  • Onderzoeken van je eigen identiteit: ‘Wie ben ik en wat zijn mijn doelen’?
  • Verbeteren van je lichaamsbeleving en zelfwaardering
  • Verkennen en uitvoeren van je wensen en verlangens omtrent werk, school en relaties
Onze website is nog onder constructie. Voor meer info bel 03/650 09 50.
+