Familieprogramma

Verslaving is erfelijk. Action-on-Addiction besteedt veel aandacht aan ieders verhaal en het herstel tijdens de behandeling van de cliënt. Families, partners en dierbaren van de verslaafde zijn steeds welkom bij ons. Ook al is uw dierbare/familielid (nog) niet bereid tot een professionele behandeling, jullie kunnen ons steeds contacteren voor een vertrouwelijk en informatief gesprek.

Hoe gaan we te werk

Partners en familie worden nauw betrokken tijdens de opname van de cliënt. Onmiddellijk na de opname start een intensieve nabehandeling, waarvan de familie een belangrijk onderdeel uitmaakt tijdens deze kwalitatieve en educatieve familiesessies. Wanneer de familie of de partner een duidelijk inzicht krijgt in welke patronen zij hanteren die de verslaving in stand houden en hoe zij deze kunnen veranderen…heeft dit een optimaal en onmiskenbaar effect, niet enkel op de verslaafde, maar ook op de familie en de partner.

Andere belangrijke zaken tijdens onze samenwerking zijn het bijbrengen van de nodige kennis over deze specifieke verslaving, het uitleggen van het ziektemodel, het blootleggen van alle onderliggende psychologische problemen die verslaving in stand houden, het effect op de familie en de partners, het belang van therapie en de bijhorende verandering voor het hele systeem, …

Het belang van samenwerken

Middelenmisbruik en verslaving creëren chaos en crisissen in een relatie en een familie. Het laat diepe emotionele en mentale littekens na. Families en gezinnen raken volledig ontwricht. Vaak blijven partners en familieleden in de kou staan en worden zij onvoldoende of niet geïnformeerd over wat verslaving inhoudt en hoe zij dit kunnen herstellen. 

Verslaving brengt schuld– en schaamtegevoelens teweeg bij partners en familieleden. Bovendien hanteert de omgeving ‘survival’-technieken om de verslaving ‘onder controle te houden’ of te stoppen. Het gezin leeft in angst en constante alertheid en kan of durft er met weinig mensen over te praten. Het familieprogramma is een ontmoetingsplaats van (h)erkenning, delen van emoties, verhalen, ervaringen en begrip.“