Nazorg traject

Nazorg is een essentieel onderdeel van een behandeling voor verslaving. Het is cruciaal om alles wat aangeleerd wordt in de behandeling te leren toepassen in de eigen omgeving.

Voor de cliënten die de behandeling in Zuid-Afrika hebben afgerond houdt dat in dat ze nog een maand in het Sober Living House verblijven en een voltijds weekprogramma volgen in het Recovery House.

Voor cliënten in België wordt een nazorgtraject op maat opgesteld.  Hier staat een verdere afbouw van het programma centraal om zelfstandig in het leven te leren staan.